خانه / مراکز گردشگری

مراکز گردشگری

باب همایون، گذر گردشگری و تاریخی در قلب تهران

tourist-iran.com

  خیابان باب همایون نام خیابانی قدیمی در شهر تهران است. این خیابان یکی از اولین خیابان‌های شهر تهران است که سنگفرش و بعدها آسفالت شده‌است. امروزه این خیابان در منطقه ۱۲ شهرداری تهران واقع بوده است. تاریخچه در سال ۱۲۸۸ قمری به دستور ناصرالدین‌شاه و توسط محمدرحیم‌خان علاءالدوله امیرنظام تعریض شد و سنگفرش گردید …

بیشتر بخوانید »